همنشینی با فرد نابینا

شخص پرخوری هنگام افطار با کوری هم نشین شد.آیکون زیبا

از قضا کور از او شکم خواره تر بود و به او مجال نمی داد.

هنگام رفتن پرخور به صاحب خانه گفت: خانه احـــــسانت 

آباد.من امشب دو دفعه از تو شاد شدم:اول بار بدان سبب

که مرابا کوری هم مجموع کردی و چنین انگاشتم که کاملا

خواهمخورد و دوم بار پس از فراغ از خوردن شاد شدم ازآیکون زیبا

اینکه این کور مرا نخورد

/ 4 نظر / 60 بازدید
امین

چه طوری ؟ بهت پیشنهاد میکنم تو این سایت ثبت نام کنی: http://www.speedup.ir/users/invite/81353 ادامه مطلب مطلب قبلیت خرابه !!

امین

اون لینک قبلی رو ول کن از این لینک برای ثبت نام استفاده کن: http://www.speedup.ir/users/invite/86080

امین

چرا همه ی مطالبت این جوری شده ؟ درست میشه ؟ اگه درست نشه چی ؟