/ 1 نظر / 34 بازدید
مسعود

زندگی مرگ است و مرگ است زندگی پس درود بر مرگ و مرگ بر زندگی گاهی نفس به تیزی شمشیر میشود از هرچه زندگیست دلت سیر میشود کاری ندارم ازینکه کجایی چه میکنی بی دوست سر مکن که دلت پیر میشود! ندگی را تو بساز /نه بدان سازندو پذیری بی حرف/زندگی یعنی جنگ/زندگی یعنی عشق/تو به ان عشق بورز(مطالبت خیلیییی قشنگه میسی) کوچیدن و رفتن هرازگاهی هم بد نیست کوچ اگر کنی یعنی وابسته نیستی یعنی میتوانی از دلبستگی هایت رها شوی یعنی میتوانی از علاقمندی هایت دل بکنی که روزی باید ناگزیر از همه دلبستگی هایمان دل بکنیم... کاش آماده شویم برای آن روز سخت.! وقتی دلت خسته شــد ، دیگر خنده معنایی ندارد فـقـط می خندی تا دیگران ، غم آشیانه کرده در چشمانت را نـبـیـنـنـد وقتی دلت خسته شــد ، دیگر حتی اشکهای شبانه هـم آرامت نمی کنند فـقـط گریه می کنی چون به گریه کردن عادت کرده ای! وقتی دلت خسته شــد ، دیگر هیچ چیز آرامت نمی کند به جز دل بریدن و رفتن 1-دختر ها خیلی دوست دارند جای پسر ها باشند اما پسر ها اصلاً دوست ندارند جای دختر ها باشند 2-اگر یه دختر یک مشکل غیر قابل حل داشته باشه از خونه فرار میکنه ا