وقتی شانس در خانه شما را میزند از آن استفاده کنید...(طنز)

مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد وقتی پولها را دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید: آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟
مرد پاسخ داد: بله قربان من دیدم.
سپس دزد اسلحه را به سمت شقیقه مرد گرفت و او را در جا کشت.
او مچددا رو به زن و شوهری کرد که نزدیگ او ایستاده بودند و از آنها پرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟
مرد پاسخ داد: نه قربان. من ندیدم اما همسرم دید.

نکته اخلاقی و آموزش انسانی : وقتی شانس در خانه شما را میزند از آن استفاده کنید...

/ 3 نظر / 27 بازدید
TARA

VERY VERY VERY....................GOOD[گل][چشمک][[تعجب]

TARA

VERY VERY VERY....................GOOD[گل][چشمک][[تعجب]