عدد خاص خود را بیابید !

عدد تقدیر ، ویژه و خاص هر شخص برگرفته از ارقام تاریخ زادروز اوست. تنها باید توجه داشت که کسی که متولد ایران است اَعمالی که در ادامه شرح داده خواهد شد را باید روی تاریخ خورشیدی تولد خود انجام دهد و اشخاصی که متولد کشورهای عربی و غربی اند بایست از تاریخ قمری و میلادی استفاده کنند.
عدد سال
 برای مثال، اگر مانند من متولد سال 1373 باشید ارقام این عدد را باید با هم جمع کنید. اگر حاصل جمع آنها یکی از اعداد 1 تا 9 نشد باید دوباره ارقام عدد حاصل را با هم جمع کنید تا بالاخره به یکی از اعداد یک رقمی 1 تا 9 برسید.
در مثالی که ذکر شد همانطور که ملاحظه می شود حاصل جمع برابر است با: 3+7+3+1=14 پس باید ارقام 1 و 4 را با هم جمع کنیم: 4+1=5 بنابراین عدد سال تولد شما 5 است.
عدد ماه
اگر مانند من در مردادماه به دنیا آمده باشد عدد ماه تولدتان 5 است و دیگر نیازی به اِعمالِ اَعمالِ جبری بالا نیست.
عدد روز
اگر همچون من در 24 اُمین روز مرداد 73 به دنیا آمده اید کافی است ارقام عدد دو رقمی 24 را با هم جمع کنید و به  6 = 4+2 برسید.
عدد سرنوشت
بعد از آنکه عدد سال تولد ، عدد ماه تولد ، و عدد روز تولد خود را به دست آوردید باید این سه عدد را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد 1 تا 9 برسید ؛ درست مانند من :


عدد سال تولد: 5 =4+1=14=3+7+3+1 =1373 

عدد ماه تولد: 5


عدد روز تولد: 6=4+2=24


عدد ویژه من : عدد سال تولد+ عدد ماه تولد+ عدد روز تولد 5+5+6 = 16 = 6+1 = 7
بنابراین عدد خاصِ من 7 است. که در تمام ادیان الهی و فرهنگ های مختلف از آن به عنوان یک عدد مقدس یاد میشود.در پایان باید گفت که روش مشابه دیگری برای تعیین عدد به اصطلاح تقدیر وجود دارد .

© HRr

/ 1 نظر / 73 بازدید